Bestyrelse referat

Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Referater af bestyrelsesmøder

Klik på fanen for det relevante år


Der bliver i reglen holdt et årligt planlægningsmøde i foreningen